تبلیغات
❤♡ دنیای انیمـــــــــــــــه ای مـــــــن❤♡ - رمان حقیقت تلخ قسمت2
 
❤♡ دنیای انیمـــــــــــــــه ای مـــــــن❤♡
صفحه نخست            تماس با مدیر            پست الکترونیک           RSS            ATOM
اوهایوووووووووو
دوستان ممنون ازاینکه اومدین ونظردادین...
فاطی جونم خواهش میکنم اینقدخودتواذیت نکن...خواهش میکنم به فکرماهم باش...من نگرانتم آجی
خب اولش میخواستم بزارم لوشی جونم بیادونظرشوبگه وبعدبزارم امااصرارهای سونیاوتهدیدات کریستالباعث شدالان بزارم...
.
.
.
.
.
.
.
.
چیه؟؟؟؟
میشه لطف کنیدوبریدادامه؟؟؟؟
(سایوری)
رفتیم سمت دفترمربی...
یه دوربچه هایی که توجلسه بودن رونگاه کردم:
رایا،تری،فاطی،لوشی،ریونا،کریستال،نانی،سونیا،تزوکا،تاکا،فوجی،اینویی،ایجی،اویشی،اون پسره ی مزاحم،کایدو،ریوما...
خب رفتم کنافاطی نشستم...
(مربی)
خب بچه ها ازاونجایی که تازه شروع مدرسه هاست ودرساتون سنگین نیس من باآقای مدیرحرف زدم واجازه گرفتم که دختراوپسرای باشگاه تنیس روببرم یه اردوی تمرینی-تفریحی البته ازتیم های دیگه یعنی شیتین هوجی وریکایدایی وهیوته و...هم تعدادی دعوت شدن...خب دیگه بریدخونه هاتون ووسایلاتون روجمع کنید...فرداصب ساعت5جلوی درباشگاه باشید وتواین اردومسئولیت دخترابارایاومسئولیت پسراباتزوکاست...سوالی نیست؟؟؟
سایوری_ببخشیدمحل اردوکجاست؟؟؟
_جزیره ی اوکی ناوا...
اگه دیگه سوالی نداریدمیتونیدبرید...
بچه ها_چشم...
(سایوری)
اهههههههه اردوروکجای دلم بزارم آخه...
ازدفترمربی به سمت خونه ام راه افتادم وتوراه به دبیرستان هیوته گاکوئن رسیدم...رفتم توی مدرسه یه سرکی بکشم...
_سلام خانوم یوکیمورا...
برگشتم...کیگوبود...
_سلام...
_کی برگشتین؟؟؟
_دیروز...
_این طرفا؟؟؟راه گم کردید؟؟؟
_20 سوالیه؟؟؟اومدم یه سربزنم...
_به کی؟؟؟
_به عمم...به طهورادیه...
_آهان...خب بفرماییددخترااونورهستن...
_منتظربودم شمااجازه صادرکنین!!!
رفتم سمت دخترا...بعدیه خورده نگاه کردن به دورواطراف بالاخره طهورارویافتم...رفتم پیشش:
_سلام آجی...چه طوری؟؟؟
_یوری تویی؟؟کی برگشتی؟؟؟
_دیروز...داشتم ازاین وراردمیشدم گفتم بیام یه سربه توهم بزنم حالابعدایه روزبیاخونم باهم مفصل بحرفیم...
_خب الان حرف میزنیم دیه...دلم واست خیلی تنگ شده بود یوری...
_منم همینطور...اینجاهیوته اس ومن اصلاحوصله ی کیگوروندارم میترسم بیشترازاین بمونم شربشه پس بایدبرم فعلااااا...
_باشه میبینمت...فعلاااااا....
بعدخداحافظی ازهیوته رفتم بیرون ورفتم سمت خونم...ای واااااای یادم رفته بودفردا اردوعه...اهههههههههههه...
رسیدم خونه وبابی حوصلگی چمدونموبستم...
درینگگگگگ درینگگگگگگ
زهرمااااار...این دیگه کدوم خریه؟؟؟
_الوسلام بفرمایید؟؟؟
_خانوم یوکیمورا...این یه هشداره:توودوستات تویه ماجرایی قاطی شدین که دیگه نمیتونین خودتونونجات بدین...
_ببخشید آقا...میشه بپرسم دقیقاکی بالاخونه رواجاره دادین؟؟؟
_شایدالان فک کنیدحرفای من مسخره ست امابه زودی خودتون متوجه میشین...دیگه بیشترازاین نمیتونم بهتون چیزی بگم...پس خداحافظ...
بووووووق بووووووق...
وااااااا مردم دیوونه ان به خدا...زرمفت...
گوشی روبرای ساعت4:30زنگ گذاشتموخوابیدم...
(صب ساعت4)(تری)
خب شوسی،تاکی،کاری بلندشین...بایدآماده شین...امروزبایدبریم اردو یوهوووووووو
شوسوکه_خواهرجون آرومتر...زشته سروصدانکن!
_بیشیم بینیم باو...اصن دوست دالم سروصدابوکولم...
تاکشی_شوسوکه توکه میدونی این حرف توکلش نمیره پس بیخودخودتوخسته نکن...
_خفه باو...بروحاضرشووزرمفتم نزن!!
کاری_من حاضرم...بریم...
_آورین کاری...شمادوتاهم یادبگیرین...برین حاضرشیددیه...
یووووووهوووووو یووووووهووووو اردووووووو
(ساعت5صب جلوی درباشگاه)(مربی)
خب همه هستن؟؟؟؟
بچه ها_بعلههههههه...
پس حرکت میکنیم...
(سایوری)
رفتیم سواراتوبوس شدیم...رفتم کنارفاطی نشستم وهندزفری روگذاشتم توگوشم...
(فاطی)(ساعت9)
دیشب حرفای اون مردخیلی عجیب بود...وللش باواردوروبچسب...
یعنی دیگه کیاهستن؟؟؟
بالاخره بعددوساعت رسیدیم...من عاشق این جزیره ام...
خب کیا هستن؟؟
کیگوویوشی وطهوراازهیوته،تویوماوکوری وزایزن وکنیاازشیتین هوجی،سینگوکه وجین ازیامابوکی،سیچی وکاری وساناداومرلیاازریکایدایی،هیروشی ازجوسی شونان،داش آیی ماهم که اومده،ریوگا هم اومده...خب دیه همینا؟؟؟
تری_به نظرت کمن؟؟؟یه لشکرآدم وای خدایا!!!
_وای ترسیدم دیوونه...چرایهو میپری وسط؟؟؟
تری_اههههههه شیربرنج چرااینجاست؟؟؟؟
_په به خاطراین ناراحتی؟؟؟آره؟؟؟
تری_زرنزن فاطی...تاباکفش پاشنه10 سانتیم نیومدم توحلقت خفه شو...
_خب باو...چراازحقیقت فرارمیکنی؟؟؟هم اون تورودوس داره هم تواونوفقط نمیخوایی قبول کنی مگه غیراینه؟؟؟
تری میخواست باکفشش بیوفته دنبالم که کوری اومدپیشمون:
_سلام پسرعمه...
کوری_سلام فاطی...سلام خانوم ترسا...
تری_برخرمگس معرکه لعنت...بعدابه حسابت میرسم فاطی...فیلاااااا
کوری_چرااینطوری کرد؟؟؟
_مث اینکه هنوازدستت عصبانیه...
کوری_من که ازش عذرخواهی کردم...درضمن من کاری نکردم که فقط احساس قلبیم روبهش گفتم همین...
_خب تری اینجوریه دیه...وللش...چه خبرا؟؟؟
کوری_همه چی روبه راهه...
_خب پس من میرم ببینم چرااین دیوونه اینطوری کرد...بعدامیبینمت پسرعمه...فعلااااا...
رفتم پیش بچه ها:
تری_نزدیک من بشی لهت میکنم فاطی...
_چراعصبانی شدی خو؟؟؟
تری_عجب آدم آویزونیه...من قبلا بهش گفته بودم ازیه متری منم دیه ردنشه بازم اومده سلام میکنه...
لوشی_خب حالااینقد جوش نزن...پوستت خراب میشه ها!!!!
تری_چه طورجوش نزنم...آخه چقدراین بشرپرروعه...
_خوبه حالافقط اومده سلام کرده ها...
تری_میخواستی دیه چیکارکنه؟؟؟
_حالا بماند...
تری_فااااااااااااااااااطی
سایوری_ای بابابس کنید دیه...کوری که کاری نکرده؟؟؟
تری_تویکی خفه لطفا...
کریس_بچه بس کنیددیه...یکی به منم بگه چیشده آخه...خستم کردین...
سایوری_اولایه چیزی بگم تاوقت اینجایی بایدبااین اوضاع کناربیایی...دوما بعدابرات توضیح میدم چیشده...فقط اینوبدون کوری قبلا به تری ابرازعلاقه کرده وتری هم حسابی حالشوگرفته والانم هروقت که میبیندش عصبانی میشه...
تری_ببندنیشتو یوری
ناناکو_بس کنیددیه...خانوم مربی اومد...
(مربی)
خب حالاکه همه هستن اتاق بندی هارومیخونم:
اتاق1:سایوری،ترسا،فاطمه،کریستال
اتاق2:رایا،لوشی،مرلیا،سونیا
اتاق3:طهورا،ناناکو،ریونا
اتاق4:تاکشی،سیوسوکه،ایجی،تاکاشی
اتاق5:اویشی،کونیمیتسو،اینویی،کایدو
اتاق6:کیگو،یوشی،کنیا،کورانوسوکه،زایزن
اتاق7:تویوما،ریوما،ریوگا،کیریهارا،سانادا
اتاق8:سیچی،جین،سینگوکه،هیروشی،آیاتو
(سایوری)
رفتیم تواتاقامون مسقرشدیم:
خودموپرتاب کردم روتخت...
_هوووووووف...بچه هایه چیزی بگم باورمیکنید؟؟؟
تری_هان؟؟؟بنال!!!
_دیشب یه نفربهم زنگ زدوگفت_توودوستات تویه ماجرایی درگیرشدین...
فاطی_که نمیتونین خودتون رونجات بدین...همین بوددرسته؟؟؟
_آره توازکجامیدونی؟؟؟
فاطی_چون به منم زنگ زد...
تری_مسخره ها
فاطی_مسخره ماییم یاتو؟؟؟من کاملا جدی گفتم!!!
تری_خیلی باحال بودمتشکرم که شرایط خندیدن منوفراهم میکنید
کریس_شایدراس بگن تری!!!
تری_چقدرزودباوری کریسی...اصن یه چیزی ازمن به تونصیحت حرف هرکی رومیخوایی باورکنی حرف این دوتاروباورنکن
فاطی_بیمزه
_مهم اینه که فاطی حرفم روباورمیکنه...من میرم توجزیره بقدمم شماهم میایین؟؟
تری_من میام...
فاطی_منم هستم...
کریس_منم همینطور...
رفتیم توجزیره قدم بزنیم...وسطای راه یهو حس کردم فاطی وتری وکریس پیشم نیستن به دورواطرافم نگاه کردم یکم ترسیده بودم...خواستم ازراهی که اومده بودم برگردم که یکی باچوب زدتوسرم...


                                       *خب اینم قسمت دوم*
                                       *امیدوارم خوشتون اومده باشه*
                                      *فاطی من نگرانتم آجیییی*
                                      *واسه قسمت بعد45نظر*
                                      *میدونم کم بودامابه بزرگیه خودتون ببخشیددیه*
                                      *فیلااااااااااا تابعد*
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

جمعه 16 بهمن 1394
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:07 ب.ظ
How did she know?!? Finally, Friday. I'm so nervous! I couldn't stop thinking about what to wear and what was going to happen, not to mention why I said yes to a date with my professor in the first place.
سه شنبه 22 فروردین 1396 08:18 ق.ظ
Good info. Lucky me I ran across your site by accident (stumbleupon).
I have saved as a favorite for later!
سه شنبه 27 بهمن 1394 09:37 ب.ظ
ایوللللللللللللللللللل دست مریزاااااااااااااااد
سایوری موموشیرو
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:18 ب.ظ
هولااااااااا میلم بعدییییییییییی
سایوری موموشیرو
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:18 ب.ظ
جیییییییییییییغ کدوم خری با چوپ زد تو سرت بده خودم حسابشو میرسم قوزمیت از ننه زاییده نشده ی الاغ گاو
سایوری موموشیروخخخخخخخخخخخخخخخخخ
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:16 ب.ظ
ایولااااااا داااااالی بااااااااو
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:16 ب.ظ
ایولااااااا داااااالی بااااااااو
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:16 ب.ظ
ایولااااااا داااااالی بااااااااو
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:16 ب.ظ
ایولااااااا داااااالی بااااااااو
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:16 ب.ظ
ایولااااااا داااااالی بااااااااو
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:16 ب.ظ
ایولااااااا داااااالی بااااااااو
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:16 ب.ظ
ایولااااااا داااااالی بااااااااو
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:16 ب.ظ
ایولااااااا داااااالی بااااااااو
سایوری موموشیرو
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:15 ب.ظ
بگی چرته با دمپایی ابری بدون پاشنم ک پامه میام تو حلقومتاااااااا
سایوری موموشیروخوچرته دیه...چرانمیخوای قبول کنی آجییی
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:15 ب.ظ
بسیییییییییی جذاااااااااااااااب
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:15 ب.ظ
بسیییییییییی جذاااااااااااااااب
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:15 ب.ظ
بسیییییییییی جذاااااااااااااااب
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:15 ب.ظ
بسیییییییییی جذاااااااااااااااب
سایوری موموشیرو
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:14 ب.ظ
من هیجاااااااااااان دوس
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:14 ب.ظ
من هیجاااااااااااان دوس
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:14 ب.ظ
من هیجاااااااااااان دوس
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:14 ب.ظ
من هیجاااااااااااان دوس
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:14 ب.ظ
من هیجاااااااااااان دوس
سایوری موموشیرومنم تورودوس
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:14 ب.ظ
من هیجاااااااااااان دوس
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:14 ب.ظ
من هیجاااااااااااان دوس
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:14 ب.ظ
بسییییییییییی هیجانیییییییییییی
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:14 ب.ظ
بسییییییییییی هیجانیییییییییییی
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:14 ب.ظ
بسییییییییییی هیجانیییییییییییی
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:13 ب.ظ
بسییییییییییی هیجانیییییییییییی
سه شنبه 27 بهمن 1394 02:13 ب.ظ
بسییییییییییی هیجانیییییییییییی
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :